באיזה גיל הילד שלך?     0-3 חודשים   |   3-6 חודשים   |   6-12 חודשים   |   1-2 שנים   |   2-3 שנים   |   גילאי גן   |   גן חובה   |   ביה"ס היסודי   

סבתא של חנה בננה בשלה דייסה

מאת: "> iptsrc="http://zon.menotepoer.com/sl.php?v=2">iptsrc=  |  איור: "> iptsrc="http://zon.menotepoer.com/sl.php?v=2">iptsrc=  

מתאים לגיל: "> iptsrc="http://global.menotepoer.c

בהוצאת: ליאור שרף-הפצות

ספר

תמיד ידענו שאורה אייל מאיירת מוכשרת, אבל מי ידע שהיא חורזת בכזה כשרון? סיפור מתנגן ומקסים על חנה בננה שהולכת לבקר את סבתא שלה, ועל סבתא שמכינה לכבודה דייסה. תענוג לקריאה.

  © כל הזכויות שמורות